Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Trong lich su Viet Nam, ai giong Tao Thao nhat?
Asia Finest Discussion Forum > Asian Culture > Vietnamese Chat > Vietnamese Serious Talk
SoCal
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Bnh_T%C3%B9ng


Trịnh Tùng (chữ Hán:鄭松, 1550 – 1623) là vị chúa Trịnh đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Xét theo thế thứ, ông là đời thứ hai của họ Trịnh kế tục nhau lănh binh quyền "phù Lê". Tuy nhiên, v́ cha của Trịnh Tùng là Trịnh Kiểm chỉ mới được phong tước công. Thụy hiệu Thái Vương của Trịnh Kiểm là do đời sau đặt. Phải từ thời Trịnh Tùng trở đi, họ Trịnh mới nhận tước vương khi c̣n tại vị, được gọi là chúa và lập thế tử, nên ông được xem là vị chúa Trịnh chính thức đầu tiên.Trịnh Tùng là một quyền thần tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam gần giống với Tào Tháo trong lịch sử Trung Quốc. Cầm quyền trong thời loạn, Trịnh Tùng luôn phải đối phó với nhiều lực lượng và nguy cơ chống đối: tranh chấp quyền hành giữa anh em, vua Lê đ̣i lấy lại thực quyền, nhà Mạc đối lập, người cậu Nguyễn Hoàng chống đối ngầm trong nam. Vị trí "dưới một người trên vạn người" của ông khiến ông trở thành tiêu điểm cho sự tấn công bằng cả công khai lẫn ngấm ngầm của các lực lượng này.

Trong hoàn cảnh đó, muốn giữ vững ngôi vị, ngoài tài năng cầm quân và cai trị, Trịnh Tùng buộc phải trở thành người cứng rắn, quyết đoán và đôi khi trở nên tàn nhẫn. Tài năng trong thời loạn của ông biến ông thành kẻ gian hùng khuynh đảo triều chính nhà Hậu Lê. Ông là người chính thức xác định vị thế vững chắc cho cơ nghiệp hơn 200 năm của họ Trịnh với Đàng Ngoài, miền Bắc Việt Nam, sau khi được Trịnh Kiểm đặt cơ sở. Có lẽ việc giành ngôi của ông với người anh đă làm nảy sinh ư định tranh ngôi sau này của người con thứ Trịnh Xuân với con cả Trịnh Tráng.
SoCal
http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/08...-thi-thang.html

B̀NH AN VƯƠNG TRỊNH TÙNGVơ công hiển háchChúa Trịnh Tùng (1550-1623), con trai của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm với phu nhân Ngọc Bảo, con gái cưng của Thái sư Nguyễn Kim người dựng cờ “phù Lê diệt Mạc” ở nửa đầu thế kỷ 16. Thừa kế mọi đức tính anh minh, thần vơ, quyết đoán của bậc trượng phu “Nam hải dị nhân - Minh Khang Thái vương”, Trịnh Tùng sớm bộc lộ thiên tài quân sự bẩm sinh, có tài “ thần cơ diệu toán” bách chiến bách thắng. Ông phải gánh vác trọng trách quốc gia đang vận suy sụp, “trứng treo đầu đẳng” khi vừa mới tṛn 20 tuổi đời. Nếu như sự nghiệp trung hưng nhà Lê được Nguyễn Kim khởi xướng từ năm 1533 và Thái Vương Trịnh Kiểm đứng mũi chịu sào chèo chống con thuyền suốt ngót 40 năm (1545 – 1570) và suốt thời gian ấy, Nam Triều cũng chỉ có thể gây dựng làm chủ đuợc hai trấn từ Thanh Hoa trở vào th́ chỉ trong già nửa thời gian ấy, Trịnh Tùng đă đưa công nghiệp pḥ Lê dang dở của cha về đến đích vẻ vang, oanh liệt. Ông đă kết thúc mỹ măn, sự nghiệp trung hưng đầy gian truân, “Ca khúc khải hoàn” đưa vua Lê trở lại ngai vàng nơi đế đô Thăng Long linh thiêng hồn nước. Ông chính là người mở nền “Thái b́nh cho trăm họ”, an dân, dựng lại nguyên khí Đại việt sau gần 100 năm lầm than, suy kiệt.
SoCal
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2016 Invision Power Services, Inc.